วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

               งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2553 บริเวณ ลานหน้าคณะวิทยาศาสตร์ ตึกคณะวิทยาศาสตร์ หอประชุมธำรงบัวศรี และตึกคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์จะเป็นร้านขายของมากมาย ทั้งอาหาร เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กิ๊ฟชอปต่างๆ มากมาย บิเวณในหอประชุมธำรงบัวศรี มีการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ และประยุกต์ ของนักเรียนั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย อีกทั้งยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติอีกด้วย ภายในห้องขั้น 2 มีการประกวดวงดนตรี บริเวณตึกสิรินทร มีการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โชว์นิทรรศการต่างๆ และคณะสหเวชศาสตร์ เปิดให้ดูอาจารย์ใหญ่ที่นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาใช้ในการศึกษา ซึ่งงานนี้เป็นงานที่ให้ความรู้ได้เป็นอย่างมากไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น